UNREAL TOURNAMENT forum

Regulamin i ogłoszenia - Regulamin

Mnich - 2008-09-15, 22:02
: Temat postu: Regulamin
Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem forum:

1. Rejestracja oraz korzystanie z forum jest dobrowolne jak i darmowe.

2. Korzystanie z forum jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i z zaakceptowaniem wszystkich jego postanowień poniżej opisanych.

3. Za treść wypowiedzi odpowiada tylko i wyłącznie jej autor.

4. Status Moderatora jest przyznawany tylko i wyłącznie przez Administratora.

5. Administrator oraz moderatorzy mają przede wszystkim utrzymywać ład i porządek na forum.

6. Administrator forum oraz moderatorzy mają prawo do modyfikowania, przenoszenia lub usuwania wypowiedzi i tematów naruszających treść regulaminu.

7. Administrator forum oraz moderatorzy mają prawo dawać ostrzeżenia użytkownikom łamiącym postanowienia zawarte w regulaminie.

8. Administrator ma prawo zmienić regulamin w każdej chwili.

9. Obowiązkiem użytkownika niniejszego forum jest przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

10. Każda nazwa tematu musi jednoznacznie określać czego dotyczy dany temat. Wszelkie tematy o nazwie niezrozumiałej, niejednoznacznej lub nie nawiązującej do treści zawartych w temacie mogą zostać zmodyfikowane przez administratora bądź moderatora bez podania przyczyny.

11. Zabrania się spamowania, tzn. zamieszczania takich samych tematów w kilku działach jednocześnie. W przypadku zamieszczenia przez jednego użytkownika kilku takich samych tematów w osobnych działach wszystkie te tematy zostaną usunięte.

12. Zabrania się powielania tematów, które już istnieją. Każdy temat „klon” będzie kasowany, lub jego zawartość przenoszona do odpowiedniego tematu. Jeżeli dany wątek istnieje lecz został zamknięty, jest możliwość jego ponownego otwarcia pod warunkiem odwołania się do administratora forum i podania sensownych argumentów.

13. Zabrania się formatowania tekstu w wypowiedziach w sposób nie estetyczny dla forum. Do takich działań należą: kolorowanie całego tekstu, boldowanie (pogrubianie) całego tekstu, używanie wielkości czcionek niezgodnych standardem w całości tekstu, używania dużej ilości zbędnych odstępów między wyrazami. Po naruszenie tego punktu, użytkownik może zostać poproszony o przeformatowanie treści do poprawnej formy pod rygorem skasowania wypowiedzi lub ostrzeżenia.

14. Zabrania się publikowania w swoich wypowiedziach treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz innych uznawanych powszechnie za nieetyczne i niezgodne z prawem.
Za treści obraźliwe uznaje się zarówno treści skierowane do jednej konkretnej osoby jak i treści skierowane do grupy osób. Przez ”grupę osób” rozumie się tutaj grupy wyznaniowe, kulturowe, społeczne, etniczne itp.

15. Wszelkie odejścia od tematu na więcej niż 2-3 posty nie będą tolerowane, a każda następna wypowiedź nie na temat będzie usuwana.

16. Zabrania się zamieszczania wypowiedzi, których budowa jest niezgodna z polską pisownią. Posty zawierające ogrom błędów ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych i/lub interpunkcyjnych będą usuwane. Pamiętajcie – Dysleksję da się wyleczyć, wystarczy tylko chcieć.

17. Naruszenie, bądź złamanie regulaminu przez użytkownika będzie nagradzane ostrzeżeniem. W systemie tutejszego forum – 4 ostrzeżenia równają się z zablokowaniem konta użytkownika, na czas 3 miesięcy. W takim przypadku można odwołać się do administratora o odblokowanie konta, co nie oznacza, że każde tego typu odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Każde następne przewinienie będzie oznaczało ostateczne zablokowanie konta użytkownika tzw. Ban.

18. Nagminne łamanie zasad bądź umyślne doprowadzanie do tego oznaczać będzie zablokowaniem konta użytkownika na czas nieokreślony.

19. Każde następne konta stworzone przez użytkownika posiadającego już zablokowane konto na forum – będą kasowane.